Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης 112, 166, 199
Υπεύθυνος Επιχειρήσεων: 6946794300
eodlakonias@gmail.com

Τμήμα Πρώτων Βοηθειών Τ.Π.Β.

Τμηματάρχης: Κληροδέτης Ιωάννης

Ο σκοπός του τμήματος Πρώτων Βοηθειών είναι η εκπαίδευση των μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, τόσο της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των Παραρτημάτων της σε Πρώτες Βοήθειες, καθώς και η ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών, συλλόγων, σχολείων, αλλά και στελεχών επιχειρήσεων.

Το τμήμα αποτελείται από τους εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών και λειτουργεί επικουρικά στα υπόλοιπα τμήματα της ομάδας.

Οι δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση των νέων μελών σε βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών, την εξειδίκευσή τους, στη συνέχεια, στις Πρώτες Βοήθειες με διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, την προετοιμασία τους για εξωτερικές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις Πρώτων Βοηθειών και την κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Ένας από τους σπουδαιότερους στόχους του τμήματος είναι η πρόληψη, ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών και για το λόγο αυτό διοργανώνει σε τακτική βάση εκπαιδεύσεις, ημερίδες και συνέδρια που είναι ανοιχτά για όλους.