Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης 112, 166, 199
Υπεύθυνος Επιχειρήσεων: 6946794300
eodlakonias@gmail.com

Τμήμα Επικοινωνιών, Έρευνας και Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε.Ε.Τ.

Τμηματάρχης: Λεϊμονίτης Φάνης

Βοηθός: Τζανέτος Δημήτριος

Σκοπός του τμήματος έρευνας και τεχνολογίας  είναι να εισηγείται και να χειρίζεται θέματα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική, την ηλεκτρονική, όπως και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΟΔ. Επιπλέον ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτομιών, καθώς και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστημάτων.