Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης 112, 166, 199
Υπεύθυνος Επιχειρήσεων: 6946794300
eodlakonias@gmail.com

Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών Τ.Α.Κ.

Τμηματάρχης: Καργάκος Γρηγόριος

Σκοπός του είναι η άμεση και συντονισμένη ανταπόκριση και κινητοποίησή του κατά τη διάρκεια μαζικών και εκτεταμένων καταστροφών, για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των μελών του. 

Η πολύχρονη εμπειρία του Τ.Α.Κ, ο προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός του και η άρτια (και διαρκώς αναβαθμιζόμενη) τεχνική κατάρτιση των μελών, του επιτρέπει να δραστηριοποιείται με απόλυτη επιτυχία, όποτε κληθεί, στους τομείς:

1) αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
α) αντιμετώπισης σεισμικών καταστροφών
β) αντλήσεις υδάτων
γ) δασοπυρόσβεσης
2) ενημέρωσης σε σχολεία και άλλους φορείς για τα επικαιροποιημένα μέτρα αντισεισμικής προστασίας και τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας

Ειδικότερα για την εκπαίδευση των μελών του Τ.Α.Κ. αξίζει να σημειωθεί πως αυτή περιλαμβάνει πέρα από την διαρκή εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες ενός διασώστη (παροχή α’ βοηθειών, τεχνικές αναρρίχησης, προσανατολισμού, κλπ) και εξειδικευμένες μορφές εκπαίδευσης όπως:

• τεχνικές εντοπισμού θυμάτων σε ερείπια,
• διείσδυσης σε ερείπια και απεγκλωβισμό θυμάτων,
• απεγκλωβισμό παγιδευμένων θυμάτων από τροχαία ατυχήματα,
• αντιμετώπιση πλημμυρών,
• αντιμετώπιση πυρκαγιών,
• καθώς και τον χειρισμό ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Παράλληλα, για την καλύτερη εξοικείωση σε πραγματικές συνθήκες, οργανώνονται τακτικά, ασκήσεις ετοιμότητας τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας, σε συνεργασία είτε με τα κατά τόπους παραρτήματα, είτε με άλλους φορείς όπως Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΜΑΚ, Δήμοι, άλλες εθελοντικές οργανώσεις, κ.ά.