Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης 112, 166, 199
Υπεύθυνος Επιχειρήσεων: 6946794300
eodlakonias@gmail.com

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση πυρκαγιάς και την χρήση πυροσβεστικών μέσων του σχολείου

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση πυρκαγιάς και την χρήση πυροσβεστικών μέσων του σχολείου

Την Τρίτη, 4 Απριλίου 2023 στο Δημοτικό Σχολείο Μονεμβάσιας, μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας κ. Ευγενίας Καλογερά,  πραγματοποιήθηκε ενημέρωση εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς και την χρήση πυροσβεστικών μέσων από εκπαιδευμένα μέλη-διασώστες της ομάδας μας.

Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Μονεμβάσιας και του συστεγαζόμενου Γενικού Λυκείου Μονεμβάσιας. Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους κινδύνους από το ξέσπασμα πυρκαγιάς στο χώρο του σχολείου, τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης. Επιπλέον τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν και να χειριστούν τα πυροσβεστικά μέσα της σχολικής μονάδας.

Ευχαριστούμε την Διευθύντρια κ. Καλογερά για την πρόσκληση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης σεισμού εντός της σχολικής μονάδας.