Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης 112, 166, 199
Υπεύθυνος Επιχειρήσεων: 6946794300
eodlakonias@gmail.com

Αποστολή συντεταγμένων από smartphone

Αποστολή συντεταγμένων από smartphone

Ένας πολύ χρήσιμος οδηγός για κατόχους smartphone με λειτουργικό σύστημα android. Δεν χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο. Αποστέλλεται στον παραλήπτη με μήνυμα κειμένου (sms).