Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης 112, 166, 199
Υπεύθυνος Επιχειρήσεων: 6946794300
eodlakonias@gmail.com

Μήνας: Απρίλιος 2021

Αποστολή συντεταγμένων από smartphone

Ένας πολύ χρήσιμος οδηγός για κατόχους smartphone με λειτουργικό σύστημα android. Δεν χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο. Αποστέλλεται στον παραλήπτη με μήνυμα κειμένου (sms).

Σύγκρουση 2 εμπορικών πλοίων

Μετά την σύγκρουση 2 εμπορικών πλοίων ανοιχτά του Λακωνικού κόλπου, βλέπουμε την προσπάθεια απο- κόλλησης. Η παραμονή πλοίων στον Λακωνικό περιμένοντας να ξεφορτώσουν στην Καλαμάτα εγκυμονεί κινδύνους. Το τμήμα υγρού στοιχείου θα προσπαθήσει να ενημερωθεί και να εξοπλιστεί κατάλληλα.